Termes i condicions

Aquesta pàgina conté els termes i condicions. Si us plau llegeixi-les atentament abans de realitzar una comanda amb nosaltres. Comprengui que en realitzar una comanda vostè se sotmet a aquests termes i condicions.

En fer una comanda en Laurel Estudio vostè ens assegura que és major d’edat, que accepta aquests termes i condicions que s’apliquen a totes les comandes realitzades o que es realitzaran en Laurel Estudio, quant a la venda i subministrament de qualsevol dels seus productes. Cap d’aquests termes o condicions contravé els seus drets com a consumidor. Cap condició addicional o canvi en aquests termes i condicions serà vinculant des de la data de la comanda, tret que sigui mútuament acordada per les parts.

En acceptar les condicions de Laurel Estudio consent en l’anteriorment explicat.

 

Problemes en el servei

Totes aquelles problemàtiques que ocorrin fora del control de Laurel Estudio, que no siguin raonablement previsibles com a accions o omissions governamentals, legislació nova o corregida, conflictes, embargaments, incendis o inundacions, sabotatges, accidents, guerres, desastres naturals, vagues o falta de subministrament per part de proveïdors. També s’inclouen les decisions de l’administració que afectin negativament el mercat i als productes, com per exemple, restriccions, avisos, prohibicions, etc. Laurel Estudio s’allibera de l’obligació de complir l’acord comercial en el qual l’afecti.

 

Pagament

Tots els productes són propietat de Laurel Estudio fins que es realitza completament el pagament. El preu aplicable es fixa en el moment de completar la comanda. Els costos d’enviament o altres taxes s’admeten conegudes en tramitar el pagament.

Els pagaments realitzats a través d’aquesta web de Laurel Estudio són manejats des de passarel·les externes de pagament per a garantir la seva protecció. La informació de les targetes no s’emmagatzema i tota ella viatja sota encriptació SSL. Si us plau, llegeixi els termes i condicions de la passarel·la triada, ja que ells són els responsables de les transaccions de pagament.

 

Impostos locals

Els impostos locals ja van aplicats en els preus de la nostra web. En cas de dubte o de requeriments addicionals d’informació, si us plau dirigeixi’s al nostre correu electrònic.

 

Informació addicional

Laurel Estudio es reserva el dret a corregir qualsevol informació, incloent-hi preus, especificacions, condicions de compra o ofertes de productes, sense avís previ. En cas que un producte no estigui disponible, Laurel Estudio podrà cancel·lar la comanda retornant l’import íntegrament pagat, de la millor manera possible. Quan sigui possible, Laurel Estudio avisarà de la possibilitat d’un producte substitutiu.

Qualsevol pregunta: shop@laurelestudio.com