PACKS & BOXES

Family Box 2: 5 mitjons

37,00 IVA inclòs

Family Box 1: 4 mitjons

30,00 IVA inclòs

Friends Box 1: 1 mitjons + 1 clauer

11,00 IVA inclòs

Friends Box 2: 2 mitjons + 1 clauer

19,00 IVA inclòs

3 Socks Box: 3 mitjons

23,00 IVA inclòs

Friends Box 3: 3 mitjons + 1 clauer

26,00 IVA inclòs

Mix Box: 1 mini i 1 Súper

50,00 IVA inclòs

Súper Box: 2 arracades súper

65,00 IVA inclòs

Mini Box: 2 arracades mini

35,00 IVA inclòs